RODO

RODO.

Dziennik eketroniczny

Nasza szkoła

Piątek 22.10.2021

Piątek 22.10.2021

Lepsza Szkoła

NASZ PROJEKT

NASZ PROJEKT

Nasza szkoła bierze udział w projekcie INSTALING.

  Projekt z klasą

  Projekt z klasą

  Nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i została uhonorowana tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”.

   Superkoderzy

   Znalezione obrazy dla zapytania logo superkoderzy

     Deklaracja dostępności

     Deklaracja dostępności

     Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://sp7klodzko.edupage.org/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

     Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

     Niezgodności:

     1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 
     2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 
     3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
     4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
     5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
     6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 
     7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 
     8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 
     9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

      

     Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia 8 marca 2021 r.

     W Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: https://szkolapodstawowa209.edupage.org/ spełnia wymagania w 88,04%.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. K. Kusznir. Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: 74 867 31 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Udogodnienia:
     • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
     • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
     • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

     Wave.Evalution  wtyczka pozwala na powiększanie,kontrast.

     https://chrome.google.com/webstore/detail/wave-evaluation-tool/jbbplnpkjmmeebjpijfedlgcdilocofh?hl=pl

      

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

     Dostępność architektoniczna

      

     • Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku na dzień 26.03.2020 r. nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
     • Długo oczekiwany remont sali gimnastycznej wreszcie dobiegł końca. Sala jest piękna i funkcjonalna, uczniowie będą korzystać także z nowych szatni. Wyremontowany został również korytarz prowadzący do sali oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego.

     • 14 października 2021r. Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani przez Panią Dyrektor na uczniów naszej Szkoły. Życzymy naszym najmłodszym uczniom samych sukcesów, zapału i motywacji do nauki.

     • 13 października odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowany przez Samorząd Uczniowski oraz uczniów kl. 3a. Wierszem i piosenką uczniowie uczcili to wyjątkowe święto całej społeczności szkolnej.

     • Dnia 24 września br. o godz. 12.00 w Centrum Aktywności Lokalnej odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów LEONARDO Burmistrza Miasta Kłodzka za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne za rok szkolny 2020/2021. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym: Lena Wrona, Maja Wójcik, Nikola Kopczak, Łucja Walczak, Kornelia Bargieł, Kryspin Bator, Piotr Morawa, Tadeusz Kurowski oraz absolwenci naszej szkoły Samuel Gusławski oraz Adrian Słocki.

     • 14 września miał miejsce finał akcji Samorządu Uczniowskiego "Poczuj siłę i moc kolorów". Uczniowie ubrani w stroje w ulubionym kolorze dowiedzieli się, co symbolizuje wybrana przez nich barwa. Po apelu uczniowie i nauczyciele grupowali się według kolorów i pozowali do pamiatkowych zdjęć.

     • Podczas Ulicznych Mistrzostw Polski we wrotkarstwie szybkim Wrocław 2021 nasi uczniowie zaprezentowali się fantastycznie. Piotr Morawa oraz Kryspin Bator zdobyli srebrny medal UMP, Antoni Bernat - medal brązowy. Na dalszych miejscach ukończyły zawody: Maja Wójcik, Wiktoria Kaczmarczyk, Antonina Kostrzewska, Lena Wrona, Łucja Walczak. W Ogólnopolskich zawodach dzieci srebro dla Jakuba Serdiuka oraz Piotra Dawca, brąz dla Wojciecha Skiminy. Na dalszej pozycji znalazła się Zofia Zygadło. Wyniki wszystkich zawodników złożyły się na wielki wspólny wynik, czyli PIERWSZE miejsce w klasyfikacji wszystkich klubów w Polsce. Gratulacje dla trenera Michała Wrony i wszystkich zawodników UKS Znicz.

     • Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców i nauczycieli na spotkanie autorskie z panią Ewą Radanowicz.

     • dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogów

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

     • List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany do Rodziców oraz Uczniów w sprawie szczepień

     Aktualności

     Kontakt

     • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku
      ul. Sienkiewicza 61
      57-300 Kłodzko
     • (074) 867-31-74

     Galeria zdjęć