Laboratorium przyszłości

Laboratorium przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Więcej informacji o projekcie znajduje się TUTAJ>

W ramach tej akcji naszej szkole powtała pracownia kulinarna, artystyczna i robotyczna. Wszystkie nasze działania, można zobaczyć na stronie szkoły fb z #laboratoriumprzyszlosci

RODO

RODO.

Dziennik eketroniczny

Nasza szkoła

Sobota 28.01.2023

Sobota 28.01.2023

Lepsza Szkoła

NASZ PROJEKT

NASZ PROJEKT

Nasza szkoła bierze udział w projekcie INSTALING.

  Projekt z klasą

  Projekt z klasą

  Nasza szkoła znalazła się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i została uhonorowana tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”.

   Superkoderzy

   Znalezione obrazy dla zapytania logo superkoderzy

     Deklaracja dostępności

     Deklaracja dostępności

     Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej: https://sp7klodzko.edupage.org/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z póź. zm.) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

     Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do 

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848). Szkoła dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

     Niezgodności:

     1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych. 
     2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 
     3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
     4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
     5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
     6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 
     7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 
     8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 
     9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

      

     Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia 8 marca 2021 r.

     W Szkole Podstawowej nr 7 w Kłodzku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: https://szkolapodstawowa209.edupage.org/ spełnia wymagania w 88,04%.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. K. Kusznir. Kontaktować można się także telefonicznie, dzwoniąc na numer: 74 867 31 74. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

     Udogodnienia:
     • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
     • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
     • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

     Wave.Evalution  wtyczka pozwala na powiększanie,kontrast.

     https://chrome.google.com/webstore/detail/wave-evaluation-tool/jbbplnpkjmmeebjpijfedlgcdilocofh?hl=pl

      

     Informacje na temat procedury

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

     Dostępność architektoniczna

      

     • Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku na dzień 26.03.2020 r. nie jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

      BIP

      Dokumenty szkoły na stronie BIP:https://mzs.bip.klodzko.pl/

      • Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły :-) Rozpoczął się nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024. Poniżej znajdują się linki do pobrania wniosków. Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat Szkoły tel. 74 867 31 74

      • Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia życzy Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 7 im T.Kościuszki w Kłodzku 😍Hej !

      • Mamy to!!! Otrzymaliśmy wsparcie z budżetu obywatelskiego na 2023 rok, nasza szkoła zyska nowe ogrodzenie. Z całego serca dziękujemy Wszystkim, którzy oddali swój głos na nasz projekt ❤️ ❤️ ❤️

      • Do szkoły dotarły już wszystkie nagrody z akcji "Szkoły pełne talentów" Lidla. Od dziś nasi uczniowie mogą korzystać z nowych rakietek do tenisa stołowego, piłek do siatkówki oraz piłki nożnej 🏓⚽🏐🏓⚽🏐🏓⚽🏐🏓Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy wsparli akcję, dzięki Waszej współpracy i zaangażowaniu pozyskaliśmy nowy sprzęt sportowy. Razem możemy więcej 💪💪💪

      • Wczoraj do naszej szkoły przyjechał Naukobus z Centrum Nauki Kopernik . Pełni on rolę mobilnego laboratorium, w którym poprzez eksperymenty uczniowie mogą poznać tajniki różnych dziedzin nauki i kreatywnie się pobawić. Przyjazd Naukobusa do naszej szkoły był możliwy dzięki Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Klaster "Invest-Inedu". Bardzo dziękujemy 👍

      • UWAGA ‼️‼️ UWAGA ‼️‼️Od 31 października do 2 grudnia można głosować na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

       Nasz projekt to nr 12 🍁🍁OGRODZENIE DLA SIÓDEMKI 🍁🍁

       Link do głosowania:

       http://powiat.klodzko.pl/4991/glosowanie-budzet-obywatelski-na-2023-r.html

       Bardzo prosimy o Państwa głosy, zachęcamy do udostępnienia linku wraz z numerem zadania rodzinie i znajomym 🙂 Nasza szkoła bardzo potrzebuje tego wsparcia, a razem możemy zdziałać wiele ❤️

      • 13 października w naszej szkole odbyły się dwie uroczystości - pasowanie na pierwszoklasistę oraz apel z okazji DEN.

      • Międzynarodowy Dzień Kropki, to święto kreatywności, odwagi i zabawy, które obchodzimy 15 września.

       • Samorząd Uczniowski przygotował z tej okazji wiele atrakcji dla młodszych i starszych uczniów. Zaproponowano aktywności, które pomagają dzieciom odkrywać talenty, poznawać swoje mocne strony, pobudzać wyobraźnię i wspólnie się pobawić.
       • Świetlica szkolna także zaproponowała tego dnia wiele atrakcji. Historia Vashti zainspirowała dzieciaki do kreatywnosci i wiary w siebie.
       • Klasa 3b stworzyła k

      Aktualności

      Kontakt

      • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku
       ul. Sienkiewicza 61
       57-300 Kłodzko
      • (074) 867-31-74

      Galeria zdjęć