• Zapraszamy na nową stronę naszej szkoły! :)

  Zapraszamy na nową stronę naszej szkoły! :)

  Kochani! Wiele się u nas zmienia w tym roku... jedną z tych zmian jest całkiem nowa strona naszej szkoły! Prace nad nią trwały długo, nie wszystko jeszcze jest gotowe, ale już dziś możemy Wam zaprezentować jej pierwszą odsłonę! Zapraszamy na nową stronę naszej szkoły! :) - Obrazek 1:) Obiecujemy, że codziennie będzie się tam pojawiało coś nowego! Aaaa... i jeszcze bardzo ważna informacja - Wy także możecie być jej współtwórcami - na stronie będzie bowiem możliwość dodawania komentarzy (dotychczasowa nie przewidywała takiej opcji). Zapraszam zatem na nową stronę naszej szkoły:

   

  http://sp7.klodzko.pl/

 • Nasi najmłodsi nagrodzeni!

  Podczas przyznawania kłodzkich nagród Leonardo w kategorii najmłodszy Leonardo statuetkę zdobyła Nikola Kasperska.

  Nagrodzono też projekt wykonywany w mijającym roku - "Klub czterech żywiołów". Skład drużyny realizującej projekt: Borowska Julita, Furgała Mikołaj, Grzelczyk Julia, Jagiełło Antonina, Kaczmarczyk Wiktoria,Kasperska Nikola, Kwapisz Zuzanna, Migas Mikołaj, Pączka Aleksandra, Walczak Łucja, Wojewska Laura, Ziemba Nicole.

  Informacja: Urszula Duszka, zdjęcia: Marcin Kaczmarczyk.

 • Drodzy Rodzice i Uczniowie!

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  ODBĘDZIE SIĘ

  22 CZERWCA 2018

  O GODZ.8.00 :-)

 • FANTASTYCZNA WIADOMOŚĆ!

  Dwie uczennice z naszej szkoły

  Nikola Kasperska z kl.3a i Katarzyna Mikosa z kl.3ag 

  zostały

  finalistkami ogólnopolskiego konkursu "Z poprawną polszczyzną na co dzień". 

  Finał odbędzie się 17 maja we Wrocławiu.Gratulujemy i trzymamy kciuki.

   

 • Tadeusz Kościuszko – naszym patronem!


  Rok szkolny 1967/68 rozpoczął się 4 września. Grono nauczycielskie liczyło 27 osób. Ze szkoły odeszła Janina Trenerowska – kierownik pedagogiczny oraz Irena Anioł i Irena Czyż. Przybyły – Renata Musiał i Maria Jaźwa. Funkcję kierownika pedagogicznego objęła mgr Danuta Nowicka. Świetlicę prowadziły Renata Węckowicz i Anna Liszka, a bibliotekę – Maria Flach. 
   
  Rok ten zapisał się w dziejach szkoły szczególnie – to właśnie wtedy otrzymała ona imię Tadeusza Kościuszki, w 150-tą rocznicę śmierci tego Wielkiego Polaka. Akt erekcyjny podpisany został we Wrocławiu 23 października 1967 roku przez wicekuratora mgr Kazimierza Biernackiego.
   

   
   
  Zewnętrzna uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 27 kwietnia 1968 roku. Kierownik szkoły Marek Jackowiak zorganizował okolicznościowy apel, poinformował uczniów o wyróżnieniu, jakie spotkało naszą szkołę. Zachęcił uczniów do zbierania wiadomości o patronie i wyraził nadzieję, że będą starali się być godnymi tego Wielkiego Polak, iść śladami jego cnót narodowych. Dzięki staraniom kierownictwa dzieci obejrzały filmy ukazujące życie i działalność Tadeusza Kościuszki. Urszula Madetko podjęła się zebrać materiały i wraz z uczniami starszych klas przygotować wieczornicę poświęconą patronowi. Wszyscy uczniowie pod kierunkiem wychowawców zdobywali wiadomości o Tadeuszu Kościuszce, sporządzali ciekawe gazetki, klasa VII a przygotowała kronikę. 
   

   
   
  Nadszedł dzień 27 kwietnia. o godzinie 10 na placu przed szkołą zebrała się odświętnie ubrana młodzież. Przybyli zaproszeni goście i rodzice naszych uczniów. Po krótkim zagajeniu kierownika szkoły głos zabrał Inspektor Szkolny Wsiewołod Szkoda. Następnie odczytano akt erekcyjny i inspektor odsłonił tablicę pamiątko- wą. Orkiestra wojskowa odegrała hymn narodowy. Okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście oraz przedstawiciele Komitetu Opiekuńczego i Komitetu Rodzicielskiego. Najbardziej uroczystą i wzruszającą chwilą był moment odczytania aktu nadania pięknego sztandaru z wizerunkiem Tadeusza Kościuszki, ufundowanego przez Komitet Rodzicielski i Opiekuńczy oraz społeczeństwo miasta Kłodzka i przekazanie go kierownikowi szkoły.
   

   
   
  Odegraniem marszu wojskowego zakończona została część oficjalna. Uroczystość ta została uświetniona występami artystycznymi przygotowanymi bardzo starannie przez duży zespół uczniów. Pod kierownictwem Teresy Bugalskiej przygotowano montaż literacki, na który złożył się referat ukazujący życie i działalność Tadeusza Kościuszki oraz jego żywą pamięć w społeczeństwie polskim, przerywany wystąpieniami recytatorskimi. Wystąpił także chór pod kierunkiem Bogusława Miazgowicza i zespół taneczny, którym opiekowała się Alicja Jackowiak. 
   

   
   
  Po części artystycznej uczniowie rozeszli się, a zaproszeni goście zwiedzali szkołę oraz wystawę fotograficzną i wystawę prac uczniowskich w świetlicy szkolnej. Następnie Komitet Opiekuńczy zaprosił gości i grono nauczycielskie na skromne przyjęcie do kasyna wojskowego.
   

   
 • Piękna tradycja nie ginie!

  W środę 31 stycznia 2018 roku mieliśmy okazję uczestniczyć we wspaniałej imprezie podsumowującej tegoroczny Orszak Trzech Króli oraz konkurs BARDO.SZOPKA 2017, w którym uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział.

  Oto klasyfikacja naszych wspaniałych dzieciaków - wszystkie wyniki będą niedługo dostępne na stronie BARDO.KULTURA.

  Kategoria – szkoły podstawowe – szopki indywidualne:

  I miejsce:

  1. Maciej Wołyniak, l. 11, SP nr 7 Kłodzko – 19 pkt .

  2. Wiktoria Sarzyńska, kl. VI, SP nr 2 Kamieniec Zabkowicki – 19 pkt .

  II miejsce: 

  1. Michał Śliwiński, SP nr 7 – 18 pkt.

  2. Karolina Tubiarz, Szkoła Podstawowa w Budzowie z Filią w Grodziszczu – 18 pkt.

  III miejsce – po 17 pkt: 

  1. Konstancja Lechocińska – SP nr 7 Kłodzko.

  2. Karol Czerniawski, kl. IV b, SP nr 2 Kamieniec Ząbkowicki

  3. Filip Wach, kl. IV a, jw.

  4. Julia Głuch, l. 11 - SP nr 7 Kłodzko.

  osoby dorosłe:

  1. Anna Kurtasz – szopka papierowa – 20 pkt.

  2. Szopka rodzinna rodziny Rogowskich – 20 pkt.

  3. Grupa „Promyk” (działająca przy CKiB w Bardzie) – dary natury – 21 pkt.

  I wyróżnienie: 

  Julia Krasoń z mamą, l. 12 – SP nr 1 Kamieniec Ząbkowicki – 19 pkt.

  II wyróżnienie - 18 pkt:

  1. Klaudia Niemiec – SP nr 1 Kamieniec Ząbkowicki

  2. Martyna Czarnecka – SP nr 1 Kamieniec Ząbkowicki

  3. Kacper Płaneta (szopka ceramiczna) – Bardo

  4. Marta Gryl Wołyniak – SP nr 7 Kłodzko

  5. Patrycja i Dominika Ostrowskie - SP nr 1 Kamieniec Ząbkowickiego).

  Ogromnie dziękujemy za przepiękne nagrody, moc wrażeń i wspaniałą oprawę całej imprezy! 

   

 • Zapraszamy!

 • SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ


  Nasza szkoła - jak wiele innych w kraju - bierze udział w akcji UNICEF 
   
   
  SPRAW, ABY DZIECI Z SYRII PRZETRWAŁY ZIMĘ
   
   
  Zadaniem tej akcji jest pomoc dzieciom z Syrii. 
   

   
   
  Wojna w Syrii trwa już ponad 6 lat. Skutki brutalnego konfliktu najbardziej dotknęły najmłodszych. Wiele dzieci jest rannych, chorych, bądź niedożywionych. 
   
   
  Rodziny w Syrii żyją bardzo często w skrajnym ubóstwie. Dzieci i ich rodzice pozbawione są bezpiecznego schronienia, nie mają dostępu do leków, ciepłych ubrań, czy koców. Bez odpowiedniej pomocy najmłodsi mogą nie przetrwać w tak trudnych warunkach.
   
  1,5 miliona dzieci z Syrii i krajów ościennych potrzebuje naszej pilnej pomocy tej zimy.
   
   

   
   
  Do 14 lutego zbieramy w naszej szkole fanty (można je przynosić do biblioteki lub sali nr 1). Pieniądze uzyskane z loterii zostaną przeznaczone na zakup ciepłych koców dla dzieci z Syrii. 
   

   
   
   
  Agnieszka Koremba
   

   

 • Wyniki konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową!


  I miejsce - Konstancja Lechocińska 2gb

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wyróżnienia: 

   

   

   

  Karol Ołeniów 1c

   

   

   

  Emilia Fiedor 6b

   

   

   

  Maciej Wołyniak 5a

   

   

   

  Oliwia Pawlus 5a

   

   

   

  Martyna Raj 5b

   

   

   

  Malwina Kowal 5b

   

   

   

  Julia Kowalczyk 4b

   

   

   

  Roksana Majewska 2gb

   

   

   

  Oliwia Rosiak 5b

   

   

   

  Nicoll Bednarczyk 7a

   

   

   

  Michał Śliwiński 5b

   

   

   

  Julia Głuch 5a

   

   
   
   
   
  Od 6 stycznia piękne szopki naszych uczniów można oglądać na wystawie w bazylice w Bardzie Śląskim - zapraszamy!

   

   

   

   

 • Ze starych kronik...

  Rok szkolny 1966/67 rozpoczął nowy etap – do szkoły wkracza reforma, od tej pory obowiązuje osiem lat nauki w szkole podstawowej. Utworzone zostały dwie klasy ósme. Grono nauczycielskie liczy 28 osób, dołączyły do niego: Teresa Kawka, Alicja Tambor i Teresa Gorczyca. Bibliotekę szkolną prowadzi Teresa Bugalska, a świetlicę – Teresa Grzeszczuk oraz Renata Węckowicz.

  Aby przygotować dobrze organizację roku szkolnego – jako decydującego o przejściu na powszechne ośmioklasowe nauczanie – rada pedagogiczna szkoły na pierwszym posiedzeniu podjęła uchwałę o konieczności unowocześnienia metod nauczania, rozszerzenia i pogłębiania pracy wychowawczej szkoły, podnoszenia poziomu i wyników nauczania. Aby częściowo rozwiązać sprawę najpilniejszych potrzeb lokalowych, zorganizowane zostały klasy – pracownie języka polskiego, matematyki oraz uzupełniono niezbędny sprzęt w pracowni zajęć praktyczno-technicznych. 

  Ośmioklasowa szkoła podstawowa otrzymała nowy program nauczania i nowe podręczniki. Do planu nauczania wprowadzono nowy przedmiot – wychowanie obywatelskie; zwiększony wymiar godzin na zajęcia praktyczne stworzył lepsze warunki do zapewnienia uczniom lepszego przygotowania do życia, pracy i socjalistycznego wychowania. Wprowadzenie do programów nauczania elementów współczesności upraktyczniło takie przedmioty, jak matematyka, fizyka, chemia i biologia. 

  Całe życie szkoły zostało nastawione na zrozumienie współczesności, na przygotowanie młodzieży do świadomego i aktywnego udziału w socjalistycznym rozwoju kraju.

   

   

   

 • Wędrujemy przez świat z panem Phileasem Foggiem :)

 • "Bracia Lwie Serce" - lektura w pudełku :)

  Inspiracją na grudniowe spotkanie z lekturą "Bracia Lwie Serce" w klasach piątych był pomysł Agnieszki Tomasik zamieszczony na blogu „Kreatywna pedagogika”. 
   
  Ach! Czego nie było w tych naszych pudełeczkach! Własnoręcznie malowane portrety, miniaturowe domki z papieru i Tengil zobrazowany przez figurkę Dartha Vadera! Najważniejsza bowiem jest wyobraźnia i dobra zabawa. 
   
  A uczniowie na pewno zapamiętają tę lekturę na wiele, wiele lat. Dziś prezentuję wybrane prace z lasy 5a - niebawem pokażę pudełka 5b - AK
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Ciekawe spotkania z historią w tle

   

  Ciekawe spotkania z historią w tle - Obrazek 1

  Dnia 22 listopada br. odwiedziła naszą szkołę Pani Krystyna Oniszczuk- Awiżeń, która pisze książki o Kłodzku. Zajmuje się historią naszego regionu. Pani Krystyna ciekawie opowiadała nam o sławnych postaciach, które zamieszkiwały Kłodzko i związały z nim swoje życie. Mowa była także o niezwykłych znaleziskach na naszych terenach. Na koniec Pani Awiżeń podarowała na rzecz naszej szkolnej biblioteki książeczkę o Kłodzku, którą każdy może od teraz wypożyczyć i przeczytać. Spotkanie z Panią Krystyną Oniszczuk- Awiżeń było bardzo interesującą lekcją historii o Kłodzku.
  Amelia Kosewska

 • - Obrazek 1

  Dnia 21.11.2017r mieliśmy przyjemność gościć w murach naszej szkoły niezwykle wartościową osobę. Pan Bolesław Grybionko podzielił się z nami swoją cenną i interesującą historią.

  Pierwsze zsyłki na Sybir dotknęły patriotów walczących o wolność w czasach rozbiorów Polski. Następne nastąpiły po powstaniach – styczniowym i listopadowym. ,,Zsyłka’’ to termin bliski panu Bolesławowi.

  Przed I wojną światową rodzina pana Grybionki uciekła aż za góry Ural. W 1918 roku wrócili do Brześcia. Z ich zadbanego wcześni  gospodarstwa zostało niewiele, musieli więc zacząć wszystko od nowa. II Wojna światowa przyniosła zmiany granic – Brześć znalazł się na terenie Rosji.

  W roku 1952 (aż 7 lat po II Wojnie Światowej!) trzyletni pan Bolesław z całą rodziną zostali zmuszeni do wyjazdu (bezpośrednich przyczyn można się jedynie domyślać).Nocą w Wielki Piątek wsiedli do rosyjskiej ciężarówki i wyjechali, nie wiedząc dokąd. Pociąg ten nie był luksusowy – był przeznaczony do przewozu bydła. Po miesiącu drogi znaleźli się na rozległym stepie w Kazachstanie, gdzie kazano im się osiedlić. W 50-cio stopniowym upale rosły wielkie arbuzy, pomidory, winogrona, kukurydza, dynie… To jedno z najprzyjemniejszych wspomnień pana Bolesława z tamtego czasu. Jednak brak czystej wody pitnej i idące za tym choroby (tyfus brzuszny pot. ,,czerwonka’’) nie dawały im szans na przeżycie.

  Dzięki pomocy krewnego zza granicy oraz zaradności ojca pana Grybionki, po 4 latach i 4 miesiącach całej rodzinie udało się wrócić do Polski.

  Historia pana Grybionki była bardzo pouczająca i cenna. Cieszymy się, że mogliśmy jej wysłuchać i jesteśmy wdzięczni za poświęcony nam czas. To spotkanie skłoniło nas do chwili refleksji – czy szanuję swoją ojczyznę, dom, wolność?

  Kasia Mikosa

 • Zapraszamy do udziału w konkursie

  Zapraszamy do udziału w konkursie - Obrazek 1

 • 11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości.

   Jesienią 1918 roku dobiegała końca I wojna światowa. Trzej zaborcy Rosja, Niemcy i Austro-Węgry byli mocno osłabieni. Widząc klęskę zaborców Polacy zaczęli tworzyć zręby przyszłego Państwa. 10 listopada 1918 roku do Warszawy powraca Józef Piłsudski więziony od lipca 1917 roku przez Niemców. 

  11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Wojskiem Polskim, a trzy dni później przekazała mu całą władzę cywilną. 22 listopada Józef Piłsudski ogłosił się Naczelnikiem Państwa i razem z premierem podpisał dekret o tymczasowych władzach Republiki Polskiej. 

  Dzień 11 listopada został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Święto Niepodległości to dzień wolny od pracy i szkoły. W tym czasie organizowane są różne parady, marsze, apele. W tym dniu odbywają się różne imprezy sportowe m.in. Bieg Niepodległości ,który startuje o godzinie 11:11. 

  Pamiętaj 11 listopada to najważniejsze święto narodowe naszych czasów!

  Agnieszka Koremba, 2gb

 • NOWA STRONA WWW!

  Kochani, przez cały październik trwały intensywne prace nad nową witryną internetową naszej szkoły - skrypt silnika strony został już skonfigurowany, testy przebiegły pomyślnie. Listopad przeznaczymy na prace nad zawartością merytoryczną - musimy poprzenosić tam wszystkie ważne dokumenty i pliki. Mamy nadzieję, że z okazji tegorocznych "mikołajek" obdarujemy Was nową, śliczną, funkcjonalną, a przede wszystkim nowoczesną stroną internetową.

   

   

   

  Jej adres: http://sp7.klodzko.pl/

 • Stwórz swój własny lapbook!

  Lapbook - wbrew pozorom nie ma nic wspólnego z laptopem ;) Termin ten znaczy dosłownie "książka na kolana". Praca może być wykonywana samodzielnie, w parach lub w grupach. 

   

  Bazą do stworzenia takiej pracy może być teczka, brystol itp. w formacie A3 lub A4. W niej/na niej uczeń grupuje, kategoruzuje informacje na dany temat np. twórczość Adama Mickiewicza, II wojna światowa, kultura Japonii itp. Informacje te powinny być rozmieszczone w pracy z wykorzystaniem różnych technik wizualnych (np. ruchome elementy, origami). 

   

  Ostatnim etapem pracy nad lapbookiem jest jego prezentacja na forum klasy. 

   

  Dziś chciałabym zaprezentować lapbooki klasy 2gb dotyczące lektury "Hobbit" :)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Sukcesy Siódemki

  Sukcesy Siódemki

  Czas na miłe wiadomości, czyli coś związanego z kosmosem, NASA i międzynarodowym konkursem.

  Mam przyjemność poinformować, że lekcja języka polskiego z kosmosem w tle tak spodobała się jury, że zajęliśmy 2. miejsce w Polsce. Dziękuję uczniom - obecnej klasie 7a - za zaangażowanie na zajęciach. Bez Was nie udałoby się Sukcesy Siódemki - Obrazek 1

  A co robiliśmy? Model Ziemia - Księżyc - Słońce. A później czytaliśmy Szymborską. Była też rozszerzona rzeczywistość, wycinanie, sklejanie, rysowanie. I filmy NASA pokazujące Ziemię z kosmosu.

  Dziękuję.

  Sukcesy Siódemki - Obrazek 2

  Sukcesy Siódemki - Obrazek 3

  Sukcesy Siódemki - Obrazek 4

  Monika Czerkas

 • KARTKA DLA POLSKI - etap 1

  Miło nam poinformować, że zwycięzcami pierwszego etapu konkursu KARTKA DLA POLSKI zostali:

   

  I miejsce - Konstancja Lechocińska z 2gb

   

   

   

  II miejsce - Angelika Logaj z 6b

   

   

   

  III miejsce - Maja Wołyniak z 3c

   

   

   

  Przyznano także następujące wyróżnienia:

   

  Hania Pankiewicz

   

   

   

  Sylwia Terlecka

   

   

   

  Tomasz Janda i Marceli Klemenczyc

   

   

   

  Roksana Majewska

   

   

   

  Michał Śliwiński

   

   

   

  Maciek Wołyniak

   

   

   

  Zuzanna Giecewicz

   

   

   

  Bartek Kiełbasiński

   

   

   

  Dyplomy zostaną rozdane podczas apelu we wtorek 14 listopada. Nagrodzone i wyróżnione prace znajdą się na pocztówkach, które będziemy wypisywać podczas drugiego etapu konkursu :)

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku
  ul. Sienkiewicza 61
  57-300 Kłodzko
 • (074) 867-31-74

Galeria zdjęć