• Historia

    •      Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Kłodzku

             Siedziba szkoły: ul. Sienkiewicza 61
                                                       57 - 300 Kłodzko

           Dyrektor: mgr Anna Kasprzycka
     V-ce dyrektor ds. wychowawczych: mgr Joanna Mularczyk - Baran
     V-ce dyrektor ds. dydaktycznych: mgr Agnieszka Ogiegło