• SOLIDARNI Z UKRAINĄ

     • W obliczu wojny na Ukrainie czujemy głębokie zaniepokojenie i sprzeciw. Słowa i gesty są bardzo ważne. Możemy też działać bardziej konkretnie .

      Oferujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów i rodziców.

      Organizujemy zbiórkę potrzebnych rzeczy, które zostaną dostarczone na Ukrainę .

      Do szkoły można przynosić następujące artykuły (Bardzo ważne by przynosić rzeczy tylko z tej listy!):

      1. ARTYKUŁY MEDYCZNE

      • apteczki indywidualne "taktyczne" - może być łatwiej kupić pojedyncze elementy wyposażenia niż komplet.

      • opatrunki w dużych ilościach

      • opaska zaciskowa taktyczna (obrotowa) – tego typu

      • bandaże hemostatyczne – tego typu – Celox w formie gazy jest skuteczniejszy i prostszy do użycia niż ten w proszku, nie należy kupować bandaży/opatrunków z adnotacją „szkoleniowe” w tytule

      • opatrunek indywidualny „izraelski” rozmiar 6 i rozmiar 4

      • opatrunek okluzyjny (wentylowy) – tego typu

      • Plastry na oparzenia (min. takie) i plastry gojące rany

      • wszystkie rodzaje opatrunków!

      • leki przeciwwirusowe i przeciwgrypowe – prosimy o sprawdzanie terminów ważności!

      • leki na trawienie

      • środki do dezynfekcji

      2. INNE POTRZEBNE MATERIAŁY

      • czarna folia w rolkach (do zapchania/ zaklejania okien)

      • folia paroizolacyjna

      • worki na śmieci różne rozmiary

      • linka jutowa 3,5 mm

      • butelki z filtrami do wody

      • żarówki energooszczędne (E27)

      • przedłużacze bębnowe 25 m i 50 m

      • przedłużacz pokojowy

      • filtry do wody (pitnej)

      3. TECHNICZNE:

      • Używane telefony typu smartfon (z dostępem do internetu)

      • latarki czołowe

      • śpiwory

      • radiotelefony motorola

      • stroje maskujące taktyczne (różne rozmiary)

      • powerbanki na baterie słoneczne

      4. UBRANIA

      • rękawice robocze

      • płaszcze przeciwdeszczowe

      • skarpety (duże ilości , duże rozmiary)

      • bielizna termiczna

      5. ŻYWNOŚĆ (długi termin ważności)

      • kasza, ryż, makaron

      • konserwy

      • batony energetyczne

      • żywność dla niemowląt

      Wiemy, że zawsze możemy na Was liczyć i za tą pomoc i współpracę jesteśmy bardzo wdzięczni

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

     • Wrocław 2022-02-21

      Szanowni Rodzice!

      Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowań
      i zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzji
      o powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyjaefektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji.  Co więcej, od 11 lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały  nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

      Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotu
      do stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

      Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzję
      o przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznanopotrzebęwsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

      Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizująceruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana incorporesano - w zdrowym ciele zdrowy duch”.  Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznego
      i pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

      Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowanie
      w kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie  będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

      Żyjemy w szumie informacyjnym,  tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje.Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

      Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą.Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują iudzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwag
      i propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

       Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

       Roman Kowalczyk

                                                                                                    Dolnośląski Kurator Oświaty